Víceúčelová hala Třebíč

Lokace:
Rok: 2019

Zařazení: Výběr z referencí
Finanční objem:

Popis: Jedná se o novou stavbu v zastavěném území v lokalitě sportovního areálu „Za nemocnicí“ v Třebíči, Janáčkovo stromořadí 156, Třebíč. Stavba víceúčelové haly byla provedena v místech původních dvou tenisových antukových hřišť. Rozsahem prací bylo provedeno kompletního objektu zázemí. V objektu hřiště byly provedeny základy pro příslušenství, drenáže a zemní práce včetně konstrukční vrstvy kameniva. Dále byl položen vícevrstvý povrch včetně polyuretanové podložky, dodáno sportovní vybavení, sítě, sloupky. Dále byly provedeny terénní úpravy a oplocení. U objektu zázemí, tedy tenisové haly, byly provedeny pilotáže, také základy a došlo k statickému zajištění budovy. Dále byly zhotoveny inženýrské sítě , zpevněné plochy, zemní práce a byla položena zámková dlažba. Byla postavena montovaná ocelová konstrukce sportovní haly, stěny zázemí z PUR panelů včetně výplní otvorů a střešní krytiny z PUR panelů. V rámci technického vybavení budov bylo provedeno vytápění, plynoinstalace, elektroinstalace a dodávka zdravotechniky. Dále byly provedeny klempířské a zámečnické práce včetně dodávky zábradlí.