Stavební úpravy Sokolovny Morkovice

Lokace:
Rok: 2019

Zařazení: Výběr z referencí
Finanční objem:

Popis: Popis rozsahu stavebních prací : Původní stavební objekt byl určen k rozsáhlé rekonstrukci sálů Sokolovny Morkovice, kluboven jednotlivých sportovních oddílů a sociálního zázemí. V rámci rekonstrukce se upravilo i venkovní vedení splaškové, dešťové kanalizace s retencí včetně přípojek. V hlavní budově prováděly bourací práce na příčkách podhledech, stropech v jednotlivých PSV pracích (ZTI, UT, Elektro) včetně likvidace suti na skládce. V objektu byla provedena kompletní rekonstrukce zdravotechniky, kanalizace, zařizovacích předmětů, nové kotelny a rozvodů elektroinstalace . Dále byly zhotoveny nové příčky, obklady, malby, podlahy včetně výplní otvorů (včetně požárních ochran a únikových východů. Z exteriéru se došlo ke stavebním úpravám fasády a venkovní zpevněné plochy. Kolem objektu byla provedena drenáž a chodník. Při rekonstrukci došlo i k drobným opravám na střešní krytině. Stavba byla předána do užívání včetně jednotlivých školení, certifikací, protokolů a zkouškách.