MŠ Nová Dědina

Lokace:
Rok: 2020

Zařazení: Výběr z referencí
Finanční objem: 5 890 853 Kč

Popis: : Jedná se o rekonstrukci 1. nadzemního podlaží stávajícího objektu Mateřské školky v obci Nová Dědina a přístavby objektu výtahu a schodiště do 1. nadzemního podlaží. V objektu 1. nadzemního podlaží byly provedeny bourací práce a zednické práce společně s instalací a montáží sádrokartonů. Proběhla úprava tepelné izolace a izolace proti vodě, zámečnické konstrukce nosné i nenosné, montáž elektroinstalace a rozvodů. Dále zdravotní instalace, montáž a dodávka kotle. Dodávka a montáž EZS a EPS systému. Bylo provedeno vyzdění stěn, včetně výplní otvorů, malby a nátěry. U objektu přístavby výtahu byly provedeny zemní a terénní práce, dále položeny základy a provedena úprava podloží základové spáry. Byly taktéž provedeny dlažby a předlažby komunikací spolu se zpevněnou plochou. Dále byla provedeny zednické práce, výmalba stěn, elektroinstalace, tepelná izolace a izolace proti vodě. Byla provedena dodávka, instalace výtahu spolu s proškolením obsluhy. Byla provedena fasáda dále konstrukce schodiště, osazeno zábradlí a montáž oplocení. Na přístavbě byly provedeny dokončovací práce a závěrečný úklid.