Dostavba zázemí – přístavba ke stávající tenisové hale Plzeň u Borského parku 19 rekonstrukce stávající tenisové haly

Lokace: Plzeňský kraj
Rok: 2019

Zařazení: Výběr z referencí
Finanční objem: 18,3 mil. Kč

Popis: Jedná se o novou přístavbu tenisové haly a jejího zázemí a o rekonstrukci stávající přístavby a tenisové haly. Nová přístavba je dvoupodlažní obdélníkového tvaru 18,6 x 10,2 metru, celková výška je 8,5 metru. Stávající přístavba je zateplena systémem ETICS a je provedena výměna oken. Vnitřní dispozice je propojena s novou přístavbou. U stávající haly došlo k zateplení bočních stran soklů jihozápadního průčelí. U štítových stěn je provedeno zesílení tesařských konstrukcí štítových stěn a zateplení fasády provětrávacím systémem minerální vlnou s odvětrávací mezerou, s obkladem fasádními fasádními deskami, dále byla provedena výměna výplní otvorů ( oken a vstupních stěn ) z důvodů zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodového pláště. Celkově došlo k rekonstrukci celého fasádního pláště tenisové haly. U levé boční strany přístavby bylo zhotoveno nové únikové požární schodiště z ocelové konstrukce, které slouží i jako úniková cesta v případě požáru. Před novou a stávající přístavbou byly upraveny venkovní povrchy stávajícího parkoviště včetně příjezdové cesty.