Sportovní hala Třebíč II.etapa

Lokace:
Rok: 2021

Zařazení: Výběr z referencí
Finanční objem: 20 683 498 Kč

Popis: Rozsahem stavebních prací ve II. etapě výstavby sportovně víceúčelové haly Třebíč bylo v první řadě provedení kompletního objektu zázemí. Byly provedeny základy pro příslušenství, zemní práce, inženýrské sítě a drenáže, následně byla položena zámková dlažba, zpevněné plochy a oplocení. Také byla postavena montovaná ocelová konstrukce sportovně víceúčelové haly, stěny z PUR panelů včetně výplní otvorů a střešní krytiny z PUR panelů. Dále bylo v rámci technického vybavení provedena plynoinstalace a vytápění, elektroinstalace a dodávka zdravotechniky. Byly provedeny klempířské a zámečnické práce. V neposlední řadě byly provedeny nové antukové vrstvy a dodávka sportovního vybavení – sloupky, empire, včetně oplocení kurtů. Vše zakončeno terénními a sadovými úpravami.