Dopravní a technická infrastruktura Horní Lapač

datum: 30.10.2018

V katastrálním území obce Horní Lapač, byly provedeny stavební práce na prodloužení veřejného vodovodu, současně s prodloužením dešťové kanalizace. Dále bylo zbudováno i nové veřejné osvětlení, instalace stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Byly provedeni zemní a terénní úpravy, zatravnění a odvoz zeminy.

Horní Lapač